Assendrup

LEGATSTIFTELSEN

 

Grut-Hansens Legatstiftelse er grundlagt med baggrund i testamentet efter proprietær Charles Grut-Hansen, der afgik ved døden i 1922.

 

Han testamenterede sin egendom "Kollekolle" med besætning af Rød Dansk Malkerace (RDM) til det daværende "Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening", nu kaldet Østlige Øers RDM forening.

 

Opgaven for den til hver tid siddende bestyrelse er, at efterleve testamentet af flg. ordlyd:

 

"Men da jeg iøverigt erkender umuligheden af at kunne forudse, hvad der tjener kommende tiders trav, bemærker jeg, at mine ønsker sker fyldest, når aven anvendes på den måde som enhver tids bestyrelse finder mest heldbringende for vort landbrug"

 

Stiftelsen sælger ejendommen "Kollekolle"! til kursusvirksomhed inden man i 1965 køber Assendrup Hovedgård. I dag dirves Assendrup Hovedgård med en RDM besætning på 275 årskøer og et markbrug med 300 ha jord.

 

Bestyrelsen for legatet består af landmænd fra Sjælland/Lolland/Falster samt Bornholm. Alle skal være kvægbrugere og have RDM besætning.

KONTAKT LEGATSTIFTELSEN

  

Bestyrelsesformand

Carsten Vestergaard

Smidstrupvej 104

3250 Gilleleje

 

Tlf.:  4831 8238

mob; 4051 8238

mail; carsten@kolleroedgaard.dk

 

Grut-Hansens Legatstiftelse · Assendrup Hovedgård · Assendrupvej 10 · 4690 Haslev